Πλαίσιο αλουμινίου δήμητρα

Προφίλ αλουμινίου συμβατό με τζάμι/πάνελ 4χιλ.