ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

Στήριγμα σωλήνα ντουλάπας.